Pohni kostrou,

 

akcia ktorá sa šíri po celom Slovensku od polroka 2016 alebo vtedy sme ju zachytili:-).

 

Náš Spolok NSŠ Svišť sa v nej neregistroval, ale všetci členovia sú v pohybových aktivitách aktívny.

 

Škoda, že mnohí členovia nemali záujem aby ich niekto pri behu, lyžovaní, bowlingu, kolkoch, šachu, či iných rekreačných, či súťažných akciách odfotil, a práve preto máme iba niekoľko fotografií. Ak si mnohé z činnosti členov chcete pozrieť kliknite nižšie.

Pohni kostrou do 25.3.2017