Sme radi, že čítate tento článok. Možno sa rozhodnete podporiť nás príspevkom z Vami odvedených daní za minulý rok.

 

Postup na poukázanie 2% odvedených daní za uplynulý rok 

 

Pokiaľ nechcete zostať utajený, ale chcete aj určiť účel Vašeho príspevku, potom stručne:

Pošlite nám e-mailom,  E-mail: snsss-ski@hotmail.sk alebo poštou kópiu/-e tej konkrétnej strany daňového priznania alebo vyhlásenia, kde bude vyplnená adresa:

Názov:  Spolok nevidiacich a slabozrakých športovcov Svišť

Forma: občianske združenie

Sídlo: Ulica mládeže 2356/35, 058 01 Poprad,  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.@hotmail.sk

IČO: 36161306

 

Od zamestnancov Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby určenej pre SNSŠS (vyššie uvedené údaje).

 

Do tlačív neuvádzajte konkrétny účel Vášho príspevku, ten napíšete do e-mailu či pošty spolu s potvrdením odvedenia príspevku.

Pokiaľ  v e-maile určíte aj na čo má byť Váš príspevok, 2 % z Vami odvedených daní  použitý, okrem poďakovania po doručení e-mailu Vám pošleme, po jeho využití, aj zúčtovanie Vášho príspevku.

Podrobný postup

Informácie o občianskom združení

Názov:  Spolok nevidiacich a slabozrakých športovcov Svišť

Forma: občianske združenie

Sídlo: Ulica mládeže 2356/35, 058 01 Poprad,

IČO: 36161306 

 

Adresa: SNSŠS - Ing. Štefan Kopčík, Ulica mládeže 2356/35, 058 01 Poprad,  

               E-mail: snsss-ski@hotmail.sk

 

Prispievať z odvedených daní môžu 3 druhy daňovníkov:

 • právnickú osobu – napr. podniky a firmy
 • fyzickú osobu, ktorá si podáva daňové priznanie sama – napr. živnostníci, alebo osoby, ktoré si chcú podať daňové priznanie sami
 • zamestnanca – osobu, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ

Postup na poukázanie 2% dane pre zamestnanca

15.2.201x – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.

Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

30.4.201x – do toho dátumu zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Ak prispievate 2% z daní pre Spolok NSŠ Svišť a nechcete ostať utajený, je dôležité, aby ste si urobili kópiu Vyhlásenia po jeho odovzdaní a potvrdení daňovým úradom alebo ak ste to poslali na DÚ poštou, tak obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením, pošlite zoskenované e-mailom alebo kópie poštou na SNSŠS. 

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2% z odvedených daní. Výška príspevku musí byť minimálne 3€.

Postup na poukázanie 2% dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama 

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Ak prispejete 2% z daní pre SNSŠS a nechcete zostať utajený, je dôležité urobiť kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o SNSŠS a sume 2% príspevku. Potvrdenú kópiu od DÚ pošlite listom alebo jej skan e-mailom SNSŠS.

31.3.201x – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2% z odvedených daní. Výška príspevku musí byť minimálne 3€.

 

Postup na poukázanie 2% dane pre právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1,5% (2%) z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní % príspevku SNSŠS. 

Ak prispejete x% z daní pre SNSŠS a nechcete ostať utajený, je dôležité urobiť kópiu tej strany daňového priznania, na  ktorej sa vypisujú údaje o SNSŠS a priznanej sume x%.

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška z dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €.

V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.201x, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad  (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

 Kópie potrebných dokumentov alebo ich zoskenujte, zašlite ich na adresu SNSŠS čo najskôr a môžete pridať aj účel Vášho príspevku, a to buď:

 • e-mailom sken na adresu:  snsss-ski@hotmail.sk

 • poštou na adresu: - SNSŠS - Štefan Kopčík, Mládeže 2356/35, 058 01 Poprad,

 • nezabudnite pripísať pre koho sú darované prostriedky z % odvedených daní určené (meno a priezvisko, príp. šport, akcia atď...), najmenej 80 % a viac bude na tento účel z príspevku použité, pokiaľ sa naň dajú použiť (viď vysvetlenie nižšie).

   

  Číslo účtu SNSŠS nepotrebujete, pretože darované finančné prostriedky prevádza na náš účet priamo príslušný daňový úrad z Vami zaplatenej dane svojmu daňovému úradu.

  Peniaze z % príspevku odvedených daní sa dajú použiť len na:

 • rehabilitačný pobyt členov SNSŠS ako príprava na akciu alebo relax po akcii

 • nákup športového vybavenia

 • ubytovanie, stravu a štartovné na schválené akcie

 • na všetky doplnkové terapie pre relax alebo zmiernenie zranenia

   

   

  V Poprade 20.1.2016 spracoval                                                               

                                                                                                Ing. Štefan Kopčík, predseda SNSŠS