Ďakujeme všetkým prispievateľom,

ktorý nám zaslali časť z odvedených daní za rok 2015.

Sme potešení, že môžeme začať rozvíjať svoje aktivity. V roku 2015 sme začínali bez financií, no našli sa pomocníci, ktorí umožnili náš opätovný štart. Pomohol nám najmä Klub nevidiacich a slabozrakých športovcov pri ŠK Lučivná ale i aria33 s.r.o.

Sme vďační všetkým prispievateľom, ktorých príspevky z daní v roku 2016 boli pripísané na náš účet, no zverejniť môžeme iba tých, ktorý súhlasili so zaslaním svojich údajov prijímateľovi ich príspevku. Daňový úrad nám poslal iba ich mená a adresy. Kto má záujem môže si ich prečítať oznámenie daňového úradu o daňovníkoch, ktorý dali súhlas o zaslaní svojich údajov pre Spolok NSŠ Svišť:

Daňový úrad oznamuje

Za členov SNSŠS ďakuje a teší sa na Vašu ďalšiu spoluprácu

Ing. Štefan Kopčík

predseda SNSŠS