Ďakujeme všetkým prispievateľom,

ktorý nám zaslali časť z odvedených daní za rok 2015.

Sme potešení, že môžeme začať rozvíjať svoje aktivity. V roku 2015 sme začínali bez financií, no našli sa pomocníci, ktorí umožnili náš opätovný štart. Pomohol nám najmä Klub nevidiacich a slabozrakých športovcov pri ŠK Lučivná ale i aria33 s.r.o.

Sme vďační všetkým prispievateľom, ktorých príspevky z daní v roku 2016 boli pripísané na náš účet, no zverejniť môžeme iba tých, ktorí súhlasili so zaslaním svojich údajov prijímateľovi ich príspevku. Daňový úrad nám poslal iba ich mená a adresy. Kto má záujem môže si ich prečítať oznámenie daňového úradu o daňovníkoch, ktorý dali súhlas o zaslaní svojich údajov pre Spolok NSŠ Svišť:

Daňový úrad oznamuje

Ďakujeme všetkým prispievateľom,

ktorý nám zaslali časť z odvedených daní za rok 2016!

Sme potešení, že vďaka prijatým príspevkom z daní za rok 2016, ktoré nám boli v roku 2017 pripísané na účet v sume 1342,66 €, môžeme pokračovať v naších aktivitách. Nie je to ani 50 centov na deň a člena, ale my sme zvyknutí svoje aktivity hradiť zo svojho a financie v Spolku  NSŠ Svišť využívať šetrne a účelovo, tak ako si to odsúhlasíme.

Sme vďační všetkým prispievateľom, ktorých príspevky z daní v roku 2017 boli pripísané na náš účet, no zverejniť môžeme iba tých, ktorí súhlasili so zaslaním svojich údajov prijímateľovi ich príspevku. Daňový úrad nám poslal iba ich mená a adresy. Kto má záujem môže si ich prečítať oznámenie daňového úradu o daňovníkoch, ktorý dali súhlas o zaslaní svojich údajov pre Spolok NSŠ Svišť:

Prispievatelia_so_suhlasom_o_zaslani_udajov_2017

 

Za členov SNSŠS ďakuje a teší sa na Vašu ďalšiu spoluprácu

Ing. Štefan Kopčík

predseda Spolku NSŠ Svišť