o nás

  1. Hlavným cieľom SNSŠS je vytváranie optimálnych podmienok pre všetky rekreačné i súťažné aktivity, vhodné pre nevidiacich a slabozrakých športovcov, ktoré schváli väčšia časť členov.
  2. Organizačne, materiálovo i  obsahovo zabezpečovať telovýchovný a športový proces aktivít a rozvoja kondičných, pohybových i duševných schopností všetkých členov s hlavným zameraním na osoby so zrakovým znevýhodnením.
  3. Združenie spolupracuje s inými organizáciami, ktoré majú v programe podporu pohybových aktivít i logických hier zmyslovo či telesne postihnutých občanov vo svojom programe na základe dohôd, zmlúv, či členstvom v nich.
  4. SNSŠS získané finančné prostriedky (od sponzorov, regionálnych celkov, iných združení, príspevkov z odvedených daní a ďalších zdrojov) používa na ekonomické, materiálne, technické a ostatné potreby pre zabezpečenie pohybových a iných súťažných aktivít športového klubu a jeho členov. Pre plnenie vyššie uvedených cieľov budú finančne aktívni všetci členovia.
  5. Vo svojej činnosti sa združenie zameriava aj na:
  • podporu pri tréningoch, organizovaní a účastí na športových súťažiach,
  • nadväzovanie kontaktov a spolupráce so športovými klubmi a združeniami podobného typu a zamerania v SR i zahraničí s cieľom upevňovania zdravia a kondície členov,
  • obnovovanie telesných a duševných síl aj vhodnou relaxáciou, čo napomáha členom vyrovnávať sa so svojimi problémami, je to dôležitá súčasť ich plného návratu  do bežného spoločenského a pracovného procesu.

 

 

Štatutár Spolku NSŠ Svišť, o. z.

predseda:                   Ing. Štefan Kopčík

Výkonný výbor SNSŠS

predseda:                   Ing. Štefan Kopčík

tajomník:                    MUDr. Martin Lajoš

hospodár:                   Ing. Viera Matoľáková

Kontrolór SNSŠS:     Mgr. Pavol Minarčák, PhD.

 

adresa

SNSŠS, Ing. Štefan Kopčík

Ulica mládeže 2356/35

058 01  Poprad

mobil: +421903732864

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 VypisMVSRpreICO36161306.jpg